WSPOMÓŻ NAS

1,5% podatku

Jak przekazać 1,5% podatku Fundacji Jedni Drugim?

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-37 itp.). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę – Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „Jedni Drugim” i numer, pod jakim Fundacja widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym – KRS 0000287052.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „Jedni Drugim”. Kwota ta może być mniejsza lub równa kwocie wyliczonej jako 1,5 % podatku należnego – szczegółowe instrukcje są w formularzach zeznań podatkowych. Te pieniądze zostaną przekazane przez urzędy skarbowe na konto Fundacji w terminie do 31 lipca bieżącego roku.

 

Naciśnij i przejdź do programu online

Wypełnij swój PIT już teraz i przekaż swój 1,5%

 

Darowizna

Możecie Państwo przekazać na rzecz Fundacji darowiznę w wysokości do 6% dochodu w przypadku osób fizycznych, a następnie rozliczając się z Urzędem Skarbowym, wypełnić PIT/O i odliczyć kwotę darowizny od dochodu (przychodu).

Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Fundacji, który oprócz numeru tego rachunku, zawiera nazwisko darczyńcy, kwotę darowizny oraz ewentualnie cel, na jaki ją przekazano. W przypadku darowizny rzeczowej potrzebny jest dokument, z którego wynika jej wartość oraz oświadczenie o Fundacji o jej przyjęciu.

Prawidłowe wpłaty na konto Fundacji powinny wyglądać następująco:

Nazwa odbiorcy:
Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „Jedni Drugim”
ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa

Nr rachunku odbiorcy:
38 1020 1026 0000 1602 0126 9489

Tytułem:
Darowizna

 

Szybka wpłata