Idea

Idea

Fundacja Jedni Drugim, założona w 2007 r., jest inicjatywą ludzi dobrej woli, dla których los innych nie jest obojętny. Podstawowym celem naszej fundacji jest niesienie pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym. Swoją opieką otaczamy zatem tych, których poważny stan zdrowia ogranicza codzienne życie ich oraz ich rodzin.

Cele naszej fundacji  realizujemy poprzez zakup i podarowanie chorym specjalistycznego sprzętu medycznego, który pozwala godnie i z radością pokonywać codzienne trudy życia i ograniczenia wynikające z choroby. Stwarza też możliwość leczenia w domu wielu ciężkich schorzeń, czerpania siły i odwagi do walki z niepełnosprawnością, którą daje codzienne ciepło rodziny i miłość najbliższych.

Pomoc Fundacji jest także dedykowana hospicjum domowemu, a więc tym, u których leczenie przyczynowe choroby zostało zakończone. Wkraczamy tam, gdzie poważnie chory pacjent potrzebuje do dalszego życia aparatury medycznej wspierającej organizm. Dzięki niej może, po prostu,  żyć dalej, z nadzieją na kolejny słoneczny lub deszczowy dzień.

W naszej Fundacji Zarząd i Rada Fundacji działają charytatywnie.

Dzięki temu, ograniczając koszty administracyjne, przekazujemy ponad 85% zebranych środków finansowych potrzebującym!

 …„I tak łatwo pomóc, jedni drugim,
podarować radość, godność, chwilę życia”…