Kontakt

FUNDACJA POMOCY PRZEWLEKLE
I NIEULECZALNIE CHORYM „JEDNI DRUGIM”

ul. Puławska 354/356 
02-819 Warszawa

tel.: 500 203 464
e-mail: fundacja@jednidrugim.pl

NIP: 701 00 98 889
REGON: 141179828
KRS: 0000287052

Numer konta:
38 1020 1026 0000 1602 0126 9489