Fundacja

O FUNDACJI 

Fundacja Jedni Drugim

Fundacja założona w 2007 r., jest inicjatywą ludzi dobrej woli, dla których los innych nie jest obojętny. Podstawowym celem naszej fundacji jest niesienie pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym. Swoją opieką otaczamy zatem tych, których leczenie, ze względu na stan zdrowia, zostało zakończone. Jednak potrzebna jest im pomoc w zapewnieniu godnego i, w miarę możliwości, normalnego funkcjonowania w ostatnim stadium życia oraz tych, których choroba weszła w stadium przewlekle.

Cele naszej fundacji

realizujemy poprzez dostarczanie chorym specjalistycznego sprzętu lub aparatury medycznej: koncentratorów tlenu, respiratorów, ssaków, pomp insulinowych, materacy przeciwodleżynowych, łóżek ortopedycznych, wózków ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, sanitarnego i innego.

Często nasz dar, jest jedyną szansą dla chorych terminalnie na względnie aktywne oraz godne przeżycie ostatnich chwil. Dla chorych przewlekle i niepełnosprawnych to szansa na podniesienie komfortu życia dla nich i ich rodzin.

Poznaj opinie naszych podopiecznych