PROEKO

PROEKO

Polska firma, z siedzibą w Legionowie. Świadcząca usługi w dziedzinie odbioru, utylizacji i zagospodarowania odpadów na terenie całego kraju, a także konsultingu. Posiadająca szerokie, długoletnie doświadczenia w zakresie metod unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych, w tym niebezpiecznych.