KARPATIA BANK SPÓŁDZIELCZY

Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

ul. Kościuszki 56
34-530 Bukowina Tatrzańska
adres e-mail : bank@karpatiabs.pl