FUNDACJA PGNIG

FUNDACJA PGNIG

Fundacja PGNiG wspiera inicjatywy na rzecz dziedzictwa narodowego i kultury, a także nauki i edukacji. Wspiera także przedsięwzięcia mające na celu niesienie pomocy potrzebującym. Rozgrzewamy polskie serca!