Fundacja DHL

Fundacja DHL

Fundacja DHL realizuje ogólnopolskie i lokalne programy z zakresu pomocy społecznej i charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży, opieki zdrowotnej i wolontariatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony środowiska. Fundacja realizuje zarówno autorskie programy prowadzone indywidualnie, jak również współpracuje z polskimi i międzynarodowymi instytucjami społecznymi.