Marek Osik

Wiceprezes Zarządu

Marek Osik 

Ekspert w dziedzinie zarządzania, marketingu i logistyki przedsiębiorstw.Właściciel firm wchodzących w skład ELINT Consultancy Group. Absolwent Instytutu Państw Azji i Afryki przy Uniwersytecie Moskiewskim na wydziale Ekonomii i handlu zagranicznego Państw Arabskich. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Polskim Towarzystwie Handlu Zagranicznego Elektrim, Union Carbidge Corporation Europe, HAKI Sp. z o.o. Włada 5 językami w tym arabskim i rosyjskim. Miłośnik sportów ekstremalnych i dalekich podróży.