Zyskaj pomagając – Jedni Drugim

28 listopada 2018

Mili Państwo,

 

Jedni Drugim – Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym przypomina, że w tym roku darowizny na rzecz Fundacji, w wysokości do 10% dochodu, można odliczyć od dochodu (przychodu).

🔸Dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy Fundacji, który, oprócz numeru tego rachunku, zawiera nazwisko darczyńcy, kwotę darowizny, tytuł: cele statutowe fundacji oraz, ewentualnie, konkretny cel, na jaki ją przekazano.

🔹Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „Jedni Drugim”
ul. Puławska 354/356, 02 -819 Warszawa
Nr rachunku odbiorcy: 38 1020 1026 0000 1602 0126 9489

😍Zobacz jak pomagamy. Dołącz do nas 😍