Włączamy się w walkę z pandemią

27 kwietnia 2020

W dobie pandemii koronawirusa, przed Świętami Wielkanocnymi zakupiliśmy 1000 maseczek ochronnych. 500 szt. przekazaliśmy do IOP (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny) – Fundacja Rodzin Adopcyjnych w Otwocku, a drugie 500 do SPP ZOL (Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) w Celejowie k/ Kazimierza D.

Jako Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym chcemy dalej pomagać i wspierać naszą służbę zdrowia w tym trudnym czasie, w tym celu organizujemy zbiórkę pieniędzy na rękawiczki jednorazowe bardzo potrzebne w Ośrodku w Celejowie.