Tak miło odbierać podziękowania…

7 lutego 2019

Nowe auto Kuby, przystosowane do przewozu wózka inwalidzkiego, a zakupione przy współfinansowaniu ze środków zebranych podczas Podróży Dla Innych 2018, sprawuje się doskonale!

Informuje nas o tym na bieżąco Kuba, który niedawno wstąpił do Rady Fundacji Jedni Drugim i wspomaga nas swoją pracą 🙂

Kubo, życzymy szerokiej drogi!!!