Ssak elektryczno – akumulatorowy dla Agnieszki

4 czerwca 2017

Wielka radość malowała się na twarzy Pani Anny, gdy odbierała wczoraj zakupiony przez naszą Fundację ssak elektryczno – akumulatorowy.
Sprzęt ten jest niezbędny Jej córce, bardzo chorej 26-letniej Agnieszce, która wymaga całodobowej intensywnej opieki, rehabilitacji i leków, pochłaniających wszystkie dochody rodziny.
Cieszymy się, że nowy ssak choć trochę ulży tej dzielnej rodzinie w codziennych trudach.