Rehabilitacja Mikołajka postępuje dzięki PDI

24 września 2023

Jeszcze jedno podziękowanie za Podróż Dla Innych:
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II
Składamy serdecznie podziękowanie Fundacji Jedni Drugim
Pragniemy z całego serca podziękować za wsparcie w procesie leczenia i rehabilitacji naszego synka. Dla Mikołaja wyjątkowo ważne jest wypracowanie prawidłowego wzorca chodu, szczególnie ważne są ćwiczenia . Aby walka o sprawność była skuteczna, Mikołaj potrzebuje stałej rehabilitacji, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny oraz bardzo kosztownych turnusów rehabilitacyjnych, które znacznie zwiększają szanse na postęp.
Dziękujemy za okazaną pomoc, którą traktujemy jako wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy osobom potrzebującym.
W pokonywaniu codziennych trosk i kłopotów ogromnie pomaga myśl, że KTOŚ o nas pamięta i nas wspiera. Każdy gest dobroci wnosi w nas nadzieję i wiarę.
Z wyrazami wdzięczności,
Mikołajek wraz z rodzicami