Pomoc walczącej Ukrainie

7 marca 2022

 

Drodzy Przyjaciele, URUCHAMIAMY ZBIÓRKĘ PIENIĘŻNĄ!
My też chcemy się włączyć w pomoc Ukrainie i mamy taką realną i konkretną możliwość. Jesteśmy w kontakcie ze sztabem wojskowym w Iwano – Frankowsku, będącego centrum wsparcia dla broniącego się Kijowa. Dostaliśmy listę potrzebnych leków (m.in. antybiotyki i insulina), środków opatrunkowych, pożywienia i wielu innych, niezbędnych rzeczy. Mamy możliwość zakupienia tych artykułów w hurtowniach i dowiezienia ich do Iwano – Frankowska.
Potrzebne są środki finansowe. POMÓŻMY! Zwracamy się do Was o wpłaty, w dowolnej wysokości, na konto naszej Fundacji. Całość wpłaconych kwot zostanie wykorzystana na pomoc dla walczącej Ukrainy.
Numer konta FUNDACJI JEDNI DRUGIM: 38 1020 1026 0000 1602 0126 9489 – z dopiskiem UKRAINA.
„Bo tak łatwo pomóc, jedni drugim…”